Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp


Amaliastraat 16
8606 BG Sneek

Tel. 0515-414118
wpst1999@gmail.com

Adressen

 

Voorzieningen en organisaties in Sperkhem-Tuindorp 2017

 

A

Accolade (Woningstichting)

Veemarktplein 2             Balie open op wo. en vrij. 8.30-17.00 uur

8601 DA Sneek

Tel. 0513-433633

E-mail contact@accolade.nl

www.accolade.nl

 

B

Basic Fit (Fitness centrum)

Alexanderstraat 3

8606 AG Sneek

www.basic-fit.nl

 

Brede School Sperkhem

Samenwerkingspartners van deze Brede School zijn:

 • CBS Koningin Wilhelminaschool
 • OBS Master Sperkhem
 • Peuterspeelzaal De Doerak
 • Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp
 • kindercentrum De Oude Dijk

  

D

Dr. Wumkeshûs (Woonzorgcentrum van Zorggroep Patyna)

Maria Louisestraat 7

8606 AV Sneek

Telefoon: 0515-436000

E-mail: wumkeshus@patyna.nl

www.patyna.nl

 

E

Elkien (Woningstichting)

Veemarktplein 2 (op afspraak)

8601 DA Sneek

Telefoon: 0513-635735 (algemeen nummer)

www.elkien.nl

 

G

Gebiedsteam Sneek Zuid (Gemeente Súdwest Fryslân)

Marktstraat 15

8601 CR Sneek

Tel. 14 0515

E-mail info@gemeenteswf.nl

www.gemeentesudwestfryslan.nl

 

H

Huisartspraktijk Graaf Adolfstraat

Graaf Adolfstraat 10-001

8606 BS Sneek

Tel. 0515-412555

Aanvullende informatie:

Praktijk van 3 huisartsen: Dr. Alkema, Dr. Cazemier- v.d. Werf en Dr. Cazemier.

    

Huisartspraktijk Fan Marren-M.L.Banga

1e Oppenhuizerdwarsstraat 10

8606 AK Sneek

Tel. 0515-431441

 

J

Jeu de Boules club "La Boule au But"

Boulodrome (accommodatie)

Johan Willem Frisostraat 114

8606 XH Sneek

Telefoon 06-24689232

Hannie Harder, secr.

e-mail: secretariaat.lbab.sneek@gmail.com

Tel. 06 13100255

 

K

Kon. Wilhelminaschool

Frederik Hendrikstraat 39

8606 EG Sneek

Tel. 0515-412819

E-mail: Syboltkuipers@palludara.nl of js@palludara.nl

www.wilheminaschool.sneek.nl

 

Kledingbank Sneek

Elke maandagochtend open van 10.00-12.00 uur in wijkcentrum de Eekmolen

Contactpersonen: Monique de Wind en Ymelda Pronk

Frederik Hendrikstraat 22

8606 EJ Sneek

Tel. 06-30878913

 

Kindcentrum de Oude Dijk

Frederik Hendrikstraat 39

8606 EG Sneek

Tel. 06-57830857/0515-795065

lokatie-verantwoordelijk: A. Veenstra

E-mail: kcdeoudedijk@hotmail.com

www.kcdeoudedijk.nl/www.anelda.nl

 

M

Meldingen Openbare Ruimte

Voor meldingen/klachten over openbare ruimte zoals slechte bestrating, openbaar groen etc. Gemeente Súdwest Fryslân

Tel. 0515-489000 Of via een digitaal formulier.

Te vinden op www.gemeentesudwestfryslan.nl, kopje inwoners en dan klachten en meldingen.

 

Master Sperkhem (Openbare Basis School)

1 e Woudstraat 57

8606 CC Sneek

Tel. 0515-412029

E-mail: directie.sperkhem@driemastersneek.nl www.driemastersneek.nl

 

P

Peuterspeelzaal De Doerak (Kinderwoud kinderopvang)

1e Woudstraat 57 (gevestigd in Master Sperkhem)

8606 CC Sneek

Tel. 06-440 98 284

Clustermanager: Jenneke Koopman, tel. 0657316893

E-mail: jennekekoopman@kinderwoud.nl

www.kinderwoud.nl 

 

Philadelphia, woongroep Amaliastraat

Amaliastraat 2

8606 BG Sneek

Tel. (0515) 46 23 80

www.philadelphia.nl

  

Philadelphia, dagbesteding in wijkcentrum Eekmolen

Contactpersoon: Tryntsje van Galiën

Frederik Hendrikstraat 22

8606 EJ Sneek

tel. 06 12793931

e-mail: t.galien-jellema@philadelphia.nl

                

Patyna, zorgwoningen Anna Paulownastraat

Anna Paulownastraat 31-33

8606 XN Sneek

Tel. 0515-428100

E-mail anna.paulownastraat@patyna.nl

www.patyna.nl

 

Patyna, Dr. Wumkeshus

Zie bij D

 

Politie Sneek

IJlsterplein 1

8608 DG Sneek

Tel. 0900-8844

Alarmnummer.: 112 www.politie.nl

wijkagent: Magda Damstra (e-mail: magda.damstra@politie.nl)

 

S

Speeltuinvereniging Sperkhem-Tuindorp

Jan van Nassaustraat 21a

8606 BA Sneek

Tel. 06 18522046

e-mail: speeltuinst@home.nl, ook veel info via facebookpagina 

 

Sociaal Wijkteam Sperkhem-Tuindorp

Contactpersoon: Berber Terpstra 

Anna Paulownastraat 5

8606 XM Sneek

tel. 0515-419446

e-mail: socwt.snt@gmail.com

Elke vrijdagochtend spreekuur in wijkcentrum de Eekmolen

  

T

Thomashuis Sneek

Jan van Nassaustraat 49B

8606 BA Sneek

Tel. 0515-780016

E-mail: sneek@thomashuis.nl

www.thomashuizen.nl

  

Thuiszorg Zuidwest Friesland (zorgteam Sperkhem-Tuindorp)

J.W. Frisostraat 20

8606 CV Sneek

Tel. 0515-461382

Wijkverpleegkundige: Corrie Brouwer

E-mail: TeamSneekSperkhem@thuiszorgzwf.nl 

 

Timpaan Welzijn (Welzijnsorganisatie)

Poort 20

8601 EK Sneek

Tel. 0515-421313 (bereikbaar 's morgens van 9.00-11.00 uur)

Medewerkers via 06-nummers bereikbaar, te vinden op www.timpaanwelzijn.nl

Opbouwwerker Sneek Zuid: G.Spoelstra, tel. 06-21897743

Jongerenwerker Sneek Zuid: S. Mozes, tel. 06-46085236

 

Turnstad Sneek/ Enjoy-sports

Alexanderstraat 2 B/C

8606 VP Sneek

Tel. (0515) 856 790

E-mail: info@enjoy-sports.nl

www.enjoy-sports.nl 

 

V

Voetbalvereniging ONS BOSO Sneek

Zuidersportpark

Alexanderstraat 2d

8606 VP Sneek

Telefoon: 0515 417391

www.onsbososneek.nl

Correspondentieadres: Postbus 441 8600 AK te Sneek bestuur@onsbososneek.nl

 

W

Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp

Secretariaat: Ineke Terpstra

tel. 0515-418114

e-mail: wpst1999@gmail.com

www.sperkhemtuindorp.nl

Aanvullende informatie:

Belangenorganisatie voor bevordering leefbaarheid in de wijk.

 

Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp (Sociaal culturele activiteiten)

Wijkcentrum "De Eekmolen"

Frederik Hendrikstraat 22

8606 EJ Sneek

Tel: 0515-781727

Contactpersoon: Ineke Terpstra, tel 0515-418114 

e- mailadres: wijkver.sperkhem.tuindorp@gmail.com

 

De Woldenhof (Beschermd wonen GGZ)

Maria Louisestraat 1

8606 AV Sneek

Tel. 0515-436531

www.ggzfriesland.nl