Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp


Amaliastraat 16
8606 BG Sneek

Tel. 0515-414118
wpst1999@gmail.com

Bestuur wijkvereniging

Wijkvereniging Sperkhem Tuindorp is opgericht 1 April 1977

 

Adres: Frederik Hendrikstraat 22, 8606 EJ  Sneek. tel. 0515-781727ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr.V1283

Bank I NG: nl76 ingb 0004 7845 35

 Voorzitter:           Bert Minks

Penningmeester:   A. Udinga 

Secretariaat:         Ineke Terpstra

Verhuur                Renzo Topelen

Algemeen              K. de Jong