Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp


Amaliastraat 16
8606 BG Sneek

Tel. 0515-414118
wpst1999@gmail.com

Activiteiten wijkplatform 

Wat is het wijkplatform:

Het wijkplatform wordt gevormd door bewoners uit de wijk en is er voor bewoners uit de wijk en bestuursleden van vrijwilligers organisaties.

Wat doet het wijkplatform:

- Klankbordgroep voor bewoners om oplossingen te bedenken en te vinden voor knelpunten en ideeen.
- Afstemmen van door de bewoners groepen en wijkorganisaties uitgevoerde activiteiten   om overlappingen te voorkomen.

Het gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die specifiek betrekking hebben op de wijk. Het deelnemen als de vertegenwoordiger van de wijk aan overlagstructuren, zoals Breed wijkplatform, projectgroep.

Het bevorderen van de organisatie van activiteiten die de leefbaarheid in de wijk vergroten. 

Het bieden van financiele ondersteuning aan activiteiten voor verschillende groepen.

Wat heeft het wijkplatform bereikt

- Speelpleintje
- Straatspeeldag, Buurtmarkt, Burendag, 
- Overleg met Gemeente Sudwest Fryslan als vaste gesprekspartner
- Wijkschouw 1 keer per jaar in kaart bregen wat er fysiek beter kan in de wijk. Wijkplatformleden gaan met wethouder door de  wijk om knelpunten op gebied van verkeer, afval en groen.
- Wijkvisie gemaakt voor de komende 5 jaar

De nieuwsbrief wordt 3 keer per jaar uitgebracht om bewoners te informeren dit  samen met wijkvereniging de Eekmolen.