Wijkplatform Sperkhem-Tuindorp


Amaliastraat 16
8606 BG Sneek

Tel. 0515-414118
wpst1999@gmail.com

Wijkvisie

Op uitnodiging van het Wijkplatform Sperkhem-Nij Túndoarp, Accolade, Timpaan Welzijn en de gemeente Súdwest-Fryslân gericht aan alle bewoners van de wijk Sperkhem-Nij Túndoarp, zijn in april 2013 een kleine 50 bewoners uit de wijk samen gekomen in het wijkgebouw "De Eekmolen". Doel van de avond was om een aanzet te geven tot een wijkvisie voor de komende 5 jaar. Vanuit de initiatiefnemers zijn de volgende thema’s naar voren gebracht.

  • Voorzieningen
  • Groen
  • Veiligheid
  • Verkeer
  • Jeugd
  • Wonen

Per thema is een groep van ca. 10 bewoners met elkaar in gesprek gegaan om de zwakke en sterke punten in kaart te brengen. Deze inventarisatie is de basis voor deze wijkvisie.

  • Wat is goed en willen we zo houden
  • Wat is niet goed en moeten we aanpakken
  • Welke ideeën zijn er om van deze wijk een nog betere woonwijk te maken.

Tijdens de avond is een film vertoond waarin bewoners van de wijk aan het woord zijn. In de film was aandacht voor de positieve punten van de wijk maar ook zaken die beter kunnen.

Download hier de wijkvisie